• सेप्टेम्बर-Gu गुआzhou्झाउ, चीन

 • सेप्टेम्बर-Col - कोलम्बिया

 • अक्टूबर २०१-- जापान

 • अक्टूबर, २०१-- डसेल्डोर्फ-जर्मनी A + A

 • जुन २०१ 2019 - दुबई

 • जुन २०१.. निing्गो, चीन

 • फेब्रुअरी २०१,, जर्मनी

 • डिसेम्बर २०१-- पाकिस्तान

 • २०१-- भियतनाम

 • २०१,, भारत

 • २०१ C कार्टन फ्यायर, गुआन्जाउ

 • २०१C क्यान्टन फ्यायर, गुआन्झाउ

 • २०१ Brand ब्रान्ड प्रदर्शनी। दुबई

 • २०१ C क्यान्टन फ्यायर, गुआन्जाउ